سەرىك احمەتوۆ مەملەكەتكە كەلتىرگەن شىعىندى تولىعىمەن وتەدى

سەرىك احمەتوۆ مەملەكەتكە كەلتىرگەن شىعىندى تولىعىمەن وتەدى

پارا العانى ءۇشىن سوتتالعان قازاقستاننىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى سەرىك احمەتوۆتىڭ قورعاۋ تاراپى مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن زالال كولەمى تولىق وتەلگەنىن مالىمدەدى.

2015 جىلعى جەلتوقساندا سەرىك احمەتوۆكە بيۋدجەت قارجىسىن ۇرلادى، پارا الدى، قىزمەتتىك وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالاندى جانە زاڭسىز كاسىپكەرلىكپەن اينالىستى دەگەن ايىپ تاعىلعان بولاتىن.

ەكس-پرەمەر سەرىك احمەتوۆ 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. جەلتوقساننىڭ سوڭىندا احمەتوۆتىڭ قورعاۋشىلارى اپەللياتسياعا شاعىم ءتۇسىردى.

«احمەتوۆتىڭ تاراپى قىلمىستىق ءىستىڭ ەكى ەپيزودى  «كاناليزاتسيالىق تازارتۋ عيماراتتارى» جانە «توپار جىلىجايلارى» بويىنشا مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن زالال كولەمىن تولىق وتەدى. مەملەكەت تابىسىنا تۇسكەن سوما شامامەن  2،2 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى»، — دەدى  احمەتوۆتىڭ قورعاۋشىلارىنىڭ ءبىرى.

سونىمەن، قورعاۋشىنىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتكە كەلتىرىلگەن زالال كولەمى تولىق وتەلدى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>