استروناۆت عارىشتا بولعان كەزىندە 5 سانتيمەترگە ءوستى

استروناۆت عارىشتا بولعان كەزىندە 5 سانتيمەترگە ءوستى

امەريكالىق استروناۆت سكوتت كەللي حالىقارالىق عارىش ستانتسياسىندا ءبىر جىلعا جۋىق ۋاقىت بولىپ، 2 ناۋرىزدا جەرگە قونعاندا 5 سانتيمەترگە ءوسىپ، وسىلايشا ەگىزىنەن بيىك بولىپ كەتكەنىن انىقتاپتى، — دەپ حابارلايدى CNN.

باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، عارىش ستانتسياسىندا 340 كۇن بولعان ەر ادامنىڭ ومىرتقاسى سوزىلعان، ال ۇيىنە ورالعاننان كەيىن ەكى كۇننىڭ ىشىندە قايتا قالپىنا كەلگەن.

ال ونىڭ سىڭارى، NASA استروناۆتى مارك كەللي ءتورت رەت عارىشقا ۇشقان، الايدا بويىنان قانداي دا ءبىر وزگەرىس تاپپاعان. «مەن ودان ايتارلىقتاي ءبىر وزگەرىستەردى كورمەدىم»، — دەدى مارك كەللي. ايتۋىنشا، ەگەر سكوتت روسكوسموس رۇقسات ەتسە، قازاقستانعا قونعان رەسەيلىك «سويۋز» كەمەسىنەن ءوز كۇشىمەن شىعا الار ەدى.

سكوتت كەللي حالىقارالىق عارىش ستانتسياسىندا ەڭ كوپ بولعان امەريكالىق استروناۆتاردىڭ ىشىندە رەكورد جاڭارتتى، بۇل وقيعا 2015 جىلدىڭ 16 قازانىندا بولدى. بۇل ونىڭ عارىشتاعى 382-ءشى كۇنى ەكەن. اعايىندى كەلليلەر عارىشتا كوپ ۋاقىت بولۋدىڭ ادام اعزاسىنا قانداي اسەر ەتەتىنىن زەرتتەۋ جونىندەگى ەكسپەريمەنتتىڭ قاتىسۋشىلارى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>