زاتتىبەكتىڭ اندەرىنەن پاپۋري جاساعان جىگىت عالامتوردا قىزۋ تالقىلاندى

زاتتىبەكتىڭ اندەرىنەن پاپۋري جاساعان جىگىت عالامتوردا قىزۋ تالقىلاندى

باقىت دوسجانوۆا ەسىمدى الەۋمەتتىك جەلى پايدالانۋشىسى جاريالاعان مىنا بەينەتاسپا قىزۋ تالقىلانۋدا. مس سايلاۋبەك سەكىلدى تۇسىنىكسىز تىلدە ەمەس، تازا قازاق اندەرىنەن پاپۋري جاساعان جىگىتتىڭ داۋىسى تىڭداۋشىلاردى ەلەڭ ەتكىزدى.

اقپارات كوزى qazaquni.kz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>