RSS

جەڭىمپازدار!

«مەنىڭ وتانىم – قازاقستان!» تاقىرىبىندا وقۋشىلار اراسىندا وتكەن وبلىستىق تاڭداۋلى عىلىمي جوبالار فەستيۆالى ءوز مارەسىنە جەتتى. بۇل ءىس-شارانى ۇيىمداستىرعان وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسى مەن قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ وبلىستىق حاتشىلىعى. فەستيۆال­دىڭ العاشقى كەزەڭى اقپان-ناۋرىز ايلارىندا وتكىزىلگەن بولاتىن. ال ەكىنشى، اقتىق كەزەڭىنە وبلىس مەكتەپتەرىنىڭ 30 وقۋشىسى قاتىستى.
وندا «كونستيتۋتسيا – مەملەكەت نەگىزى»، «تاريحي-ولكەتانۋ قۇندىلىقتارى»، «ءتۇرىمىز باسقا بولسا دا، قۇقىعىمىز بىردەي»، «ۇلى جەڭىستىڭ باتىرلارى» اتالىمدارى بويىنشا وقۋشىلاردىڭ عىلىمي جوبا جۇمىستارى ساراپقا سالىندى. بۇل اتالىمدار بويىنشا بايقاۋدىڭ باس جۇلدەلەرىن تيىسىنشە وبلىستىق «دارىن» مەكتەپ-ينتەرناتىنىڭ وقۋشىلارى اقەركە يبراگيموۆا، دانا ابدىقۇل مەن مەيىرجان باتىربەكوۆ، اسەل سۇندەت پەن اقەركە داۋلەتوۆا، سونداي-اق، جۋالى اۋدانىنىڭ ق. ساعىندىقوۆ اتىنداعى ورتا مەكتەبىنىڭ وقۋشىسى ۇلدانا داۋرەن يەلەندى.
بارلىق قاتىسۋشىلارعا ۇيىمداستىرۋشىلار اتىنان سەرتيفيكاتتار مەن زاتتاي باعالى سىيلىقتار تاپسىرىلدى. ال جەڭىمپازدار قوسىمشا ۇلكەن ولجاعا – پلانشەتكە يە بولدى.
وبلىستىق ءبىلىم باسقارماسى­نىڭ ءبولىم باسشىسى سۆەتلانا شەۆچەنكونىڭ ايتۋىنشا، جەڭىمپازداردىڭ بارلىق عىلىمي جوبالارى ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگىنە رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدە ماراپاتتاۋ ءۇشىن جولدانعان.
بۇل ءىس-شارا قازاقستان حالقى اسسامبلەيا­سىنىڭ 20، ۇلى جەڭىستىڭ 70 جىلدىق مەرەيتويلارىنا ارنالدى.

گۇلنار ەسماحانوۆا، جۋرناليست.

تاراز قالاسى.

پودەليتسيا ۆ سوتس. سەتياح

وپۋبليكوۆات ۆ Google Buzz
وپۋبليكوۆات ۆ Google Plus
وپۋبليكوۆات ۆ LiveJournal
وپۋبليكوۆات ۆ موي مير
وپۋبليكوۆات ۆ ودنوكلاسسنيكي

پىكىر قالدىرۋ

ۆاش e-mail نە بۋدەت وپۋبليكوۆان. وبيازاتەلنىە پوليا پومەچەنى *

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WordPress 4 شابلونى