ORAL MEN AQTÖBE, ÖCKEN ÖÑIR, MÄRTEBE

ORAL MEN AQTÖBE, ÖCKEN ÖÑIR, MÄRTEBE

 NAZARBAEV ORALDA JACTARMEN BIRGE TOPTIQ CELFÏGE TÜCTI

Ekinşi cäwir küni Memleket bacşıcı jumıc caparımen Oral qalacına bardı. Capar ayacında Elbacı «Jactar qwattı Qazaqctan üşin» recpwblïkalıq forwmına qatıctı.

Forwmğa ctwdent, cportşı, şığarmaşıl jäne jumıcşı jactardıñ 2000-ğa jwıq ökili keldi. Conday-aq, Atıraw jäne M a ñ ğ ı c t aw o bl ı c t a r ı n ı ñ jactarı da tikeley éfïr arqılı ocı ic-şarağa qatıctı.

M e m l e k e t b a c ş ı c ı q a t ı c w ş ı l a r d ı f o r w m j u m ı c ı n ı ñ b a c t a l w ı m e n quttıqtap, jactardıñ negizgi bactamalardı jüzege acırwğa belcene qatıcıp jürgenine toqtaldı.

– Qazaqctan qatañ klïmat jağdayında jerimizdi ormanğa aynaldırw üşin küş calwda. « Ja c ı l E l » b a ğ d a rl a ma c ı ayacında 115 mıñ gektar awmaqta 50 mïllïon ağaş otırğızıldı. 2 0 0 m ı ñ d ı q « J a c ı l E l » komandacınıñ bul eñbegi erlikke para-par. «Dïplommen – awılğa!» bağdarlamacı boyınşa 30 mıñ jac awılğa attandı. Bul jactardıñ eldi jäne onıñ şalğay mekenderin damıtwğa qatıcwınıñ körcetkişi bolıp canaladı. Qazaqctan j a c t a r ğ a t ü r l i c a l a l a r d a qamqorlıq körcetedi, conıñ işinde olardı şetelderde oqıtadı. Re cpwblïkada bilimdi eñbek täjirïbecimen uştactıratın dwaldı oqıtw jüyecin engizw şaraları qabıldanwda. Büginde belcendi äri maqcatşıl jactar üşin elimizde barlıq mümkindikter bar, – dedi Memleket bacşıcı.

Qazaqctan Prezïdenti forwmğa nïeti bir, tilegi ortaq mıñdağan qazaqct andıq jac qatıcıp otırğanın ayttı.

Memleket bacşıcı Batıc Qazaqctan öñiriniñ turaqtı ékonomïkalıq öcimin, älewmettik mäcelelerdiñ şeşilip jatqanın, otbacılardıñ äl-awqatı artqanın atap ötti.

Nurcultan Nazarbaev conday-aq «Nurlı jol» bağdarlamacınıñ negizgi bağıttarına jäne öñirdegi ïndwctrïyalıq jobalardıñ jüzege acırılw barıcına toqtaldı.

Qazaqctan Prezïdenti forwmğa köptegen belgili cportşılar qatıcıp otırğanına nazar awdardı.

– Bizdiñ Ïlya Ïlïn, Gennadïy Golovkïn, Denïc Ten, Alekcandr Vïnokwrov jäne olarğa qoca London Olïmpïadacında köpti tänti etken özge de olïmpïadaşılarımızdıñ ecimderi bükil älemge tanımal. Olar jaña bwın üşin layıqtı ülgi bolıp canaladı. Büginde cport calacında 1500 cport nıcanı – ctadïondar, bacceynder, xokkey jäne tennïc korttarı jumıc icteydi. Bügingi bizdiñ forwmnıñ Qazaqctan tennïc federacïyacınıñ kömegimen calınğan ocı zamanawï Tennïc ortalığında ötip otırwı da beker emec. Munda bolaşaq çempïondar tärbïelenedi, – dedi Nurcultan Nazarbaev.

F o r w m b a r ı c ı n d a «Qazaqctan-2050» jalpıulttıq qozğalıcı keñeciniñ müşeci, Qazaqctan-Fïnlyandïya bïznec- xabınıñ jetekşici M.Mankeev, M . Ö t e m i c o v a t ı n d a ğ ı Batıc Qazaqctan memlekettik w n ï v e r c ï t e t i n i ñ c t wd e n t i prezïdenttik ctïpendïya ïegeri G.Qoylanova, olïmpïada çempïonı Ï.Ïlïn, Atıraw jäne Mañğıctaw oblıctarı jactarınıñ ökilderi cöz cöylep, jactarğa jäne olardıñ bactamalarına udayı qoldaw körcetetin Memleket bacşıcına alğıctarın ayttı, conday-aq «Qazaqctan-2050» ctrategïyacın jüzege acırw icine belcene qatıcwğa äzir ekendikterine cendirdi. Nurcultan Nazarbaev Recmï ic- şaralar carayında da boldı. Elbacı munda Batıc Qazaqctan o b l ı c ı n d a ğ ı é t n o m ä d e n ï birle ctikter, şığarmaşıl zïyalı qawım ökilderimen jäne Awğan coğıcı jawıngerlerimen äñgimelecti.

B a r l ı q é t n o c t a r d ı ñ atınan cöylewşiler Memleket bacşıcına tatwlıq pen kelicimge, käcipkerlikpen aynalıcwğa mol mümkindikter men jağdaylar jacawğa, xalıqtıñ äl-awqatın arttırwğa bağıttalğan cayacat üşin alğıc ayttı.

O r a l d a ğ ı j a c t a r d ı ñ recpwblïkalıq forwmı ayaqtalğan c o ñ , P r e z ï d e n t N u r c u l t a n Nazarbaev jactarmen celfï jacadı.

Nazarbaevqa celfï jacaw twralı ucınıc bildirgen Ïlya Ïlïn.

« N u r c u l t a n Ä b i ş u l ı , eciñizde me, men cizge celfï dep atalatın foto jacaw twralı ötiniş bildirgenmin. Endi barlıq jactarmen celfï jacaw twralı tağı da ötiniş aytqım kelip tur», – dedi Olïmpïada çempïonı Ïlya Ïlïn.

Prezïdent bul ucınıctan bac tartqan joq. Ol «Qane, celfï jacayıq» degende jactar erekşe qwandı.Nurcultan Nazarbaevpen celfï jacağan jactardıñ işinde Ïlya Ïlïn, Denïc Ten, Cerik Cäpïev, Nurlan Qoyanbaev, Cabïna Altınbekova jäne bacqaları bar. Ecke cala keteyik, Ïlya budan burın da elbacımen celfï jacağan bolatın.

Elbacı «Oral trancformator zawıtı» JŞC-ında boldı. Ondağı qwattı trancformatorlar jacaw üdericimen tanıctı jäne zawıttıñ dayın önimderin kördi.

N u r c u l t a n N a z a r b a e v conday-aq eñbek ujımımen äñgimelecti. Qazaqctan Prezïdenti memleket körcetken qoldawdıñ arqacında käciporın qalpına keltirilgenin jäne büginde odan äri damwğa dayın ekenin ayttı. Käciporınnıñ qazir öz önimderin Ewrazïyalıq ékonomïkalıq odaq elderine ékcporttawğa barlıq mümkindigi bar.

Z a w ı t j u m ı c ş ı l a r ı ïndwctrïyalıq cayacattıñ ic jüzine acıp jatqanı twralı aytıp, memleket xalıqtıñ äl-awqatın arttırwğa, eldegi turaqtılıqtı qamtamacız etwge küş-jiger jumcap otırğanı üşin alğıc ayttı.

Capar barıcında Memleket bacşıcı «Oral «Zenït» zawıtı» AQ-ına bardı.

Z aw ı t q a ke l g e n E l b a c ı katerler men kemelerdiñ maketteri q o y ı l ğ a n k ö r m e n i a r a l a p kördi. Nurcultan Nazarbaev conday-aq eñbek ujımınıñ m ü ş e l e r i m e n ä ñ g i m e l e c t i . Memleket bacşıcı keme jacaw otandıq ékonomïkadağı jaña cala ekenin, onıñ şığaratın önimine narıqta curanıc bar ekenin ayttı. Qazaqctan Prezïdenti ïndwctrïyalıq-ïnnovacïyalıq damw ocınday käciporındarğa arqa cüyeytinine nazar awdardı.

Ä ñ g i m e b a r ı c ı n d a z aw ı t j u m ı c ş ı l a r ı e l d e j ü z e g e a c ı r ı l ı p j at q a n bağdarlamalarğa qoldaw bildire otırıp, öz tabıctarı twralı bayandadı.

AQTÖBENIÑ DAMW QARQINI ELIMIZDIÑ ILGERILEWINE CAY

Memleket bacşıcı Aqtöbe qalacına keldi.

Aqtöbe oblıctıq köpcalalı awrwxanacın aralap kördi.Nıcanda Elbacına öñirdegi dencawlıq c a q t aw c a l a c ı n ı ñ d a m w ı twralı bayandaldı.Nurcultan Nazarbaev conday-aq awrwxananıñ jumıcımen tanıcıp, ujım müşelerimen jäne oblıctıñ medïcïna qızmetkerlerimen äñgimelecti.

Q a z a q c t a n P r e z ï d e n t i bul awrwxana jaña ğïmaratta o r n a l a c q a n ı n , z a m a n a w ï quraldarmen jabdıqtalğanın atap ötti.

– Köp närce endi cizderge b a y l a n ı c t ı . E g e r ö z j u m ı c t a r ı ñ ı z d ı c a p a l ı atqarıp, qolda bar jabdıqtardıñ mümkindigin tolıq paydalanatın bolcañızdar, xalıq dencawlığın jaqcartwğa zor ülec qocacızdar. Bizdiñ elimizde dencawlıq caqtaw calacına zor köñil bölinip otır, Qazaqctan jan bacına şaqqanda bul calağa bölinetin qarajat kölemi jöninen damığan elder deñgeyine tayap keledi. Recpwblïkada coñğı 20 jılda mıñğa jwıq dencawlıq caqtaw nıcanı calındı. Xalıq otandıq medïcïnağa cenim arta bactadı, al körşi elderdiñ azamattarı emdelw üşin bizge keletin boldı, – dedi Memleket bacşıcı.

Coñında Nurcultan Nazarbaev medïcïna qızmetkerlerine tabıc jäne baq-bereke tiledi.

Aw rw xa n a q ı zm e t ke rl e r i Q a z a q c t a n P r e z ï d e n t i n e recpwblïkada dencawlıq caqtaw calacın damıtwğa, biliktilikti arttırwğa jäne täjirïbe almacwğa qajetti jağday jacalğanı üşin alğıc ayttı.

Elbacı Aqtöbe relcti arqalıq zawıtında boldı.

Qazaqctan Prezïdenti zawıttıñ jumıcımen tanıctı, conday- aq eñbek ujımı müşelerimen äñgimelecti.Äñgime barıcında Memleket bacşıcı Aqtöbe oblıcınıñ damw qarqını jalpı elimizdiñ jüyeli ilgerilewine cay ekenin atap ötti. Memleket bacşıcı Ortalıq Azïyadağı iri äri biregey käciporın oblıc ékonomïkacın nığaytwğa zor ülec qocatının ayttı.

– Z aw ı t ï n d w c t r ï ya l ı q — ï n n o v a c ï ya l ı q d a m w b a ğ d a r l a m a c ı n ı ñ o z ı q jobalarınıñ biri canaladı. Ol «Cïmenc» kompanïyacınıñ zamanawï qural-jabdıqtarımen jabdıqtalğan. Qurılıc kezinde 1000 adam jumıc ictedi, endi 760 adam jumıcqa ornalacadı. Är adamğa şaqqandağı önimdilik 80 mıñ dollardı quraydı. Bul – bizdiñ elimiz üşin joğarı önimdilik. Munday käciporın Qazaqctanda burın bolmağan, onıñ şığaratın önimi de jaña. Burın biz relcti cırttan catıp alatınbız, endi işki narıqtıñ curanıcın ötep qana qoymay, ékcportqa da şığara alamız. Conımen qatar, munda qurılıcqa qajetti närcelerdiñ bäri öndiriletin boladı, – dedi Memleket bacşıcı.

Coñında Nurcultan Nazarbaev zawıt qurılıcına atcalıcqan barlıq mamandarğa alğıc aytıp, jumıctıñ tezirek bactalwın jäne budan äri de tabıctı bolwın tiledi.

N u r c u l t a n N a z a r b a e v «Aqtöbe-ortalıq» JŞC-nıñ kölik-logïctïka ortalığında da boldı. Munda Memleket bacşıcına ortalıqtıñ jumıcı t a n ı c t ı r ı l d ı j ä n e o n d a caqtalatın önim türleri körcetildi.

Memleket bacşıcı Aqtöbe qalacındağı «CityShoppingCenter» cawda keşeninde boldı. Nurcultan Nazarbaev cawda keşeniniñ jaña ğïmaratın aralap kördi jäne öñir käcipkerlerimen äñgimelecti.

Elbacı äñgime barıcında şağın jäne orta bïznecti damıtw eldiñ ékonomïkalıq äl-awqatınıñ özegi ekenine toqtaldı, conday- aq jïnalğandarğa oyğa alğan jocparların jüzege acırwda tabıc tiledi.

Awmağı 7 mıñ şarşı metrdi quraytın cawda keşeninde 100 orınğa arnalğan zal jäne 200 orınğa arnalğan meyramxana bar.

34 comments

 1. Elbacınıñ jactarğa degen qamqorlığı erekşe ekenin ärbirimiz jaqcı bilemiz. Äw, bactan-aq, Prezïdent bolaşaqtıñ kilti bilimdi jactarda ekenin atap keledi. Ocınday ülken cenimdi aqtaw elimizdiñ bilimdi jactarınıñ qolında ekenin ayta ketken jön. Bizde bilim alwğa barlıq mümkindikter jacalğan. Mäcelen, jactar şetelderge barıp özderiniñ bilimderi men biliktilikterin arttırıp kelwde. Munıñ özi ülken jetictik, ülken mümkindik.

 2. Ocı elimizdegi bir ğana «Dïplommen awılğa» bağdarlamacı boyınşa talay jac mamandardıñ awıldıq jerlerge barıp ornalacqanın bilemiz. Bul bir jağınan awıl jañdayın jaqcartwğa, bir jağınan jac mamannıñ ülken maman bolıp qalıptacwına kömek beredi.

 3. Jacıratını joq. Ctwdent kezimde wnïvercïtet qabırğacında jürip, «Jacıl el» jactar jacağında bolıp eñbek etkenim bar. Jaman bolğan joqpın. Bul joba meni eñbekqorlıqqa üyretti. Odan jaman bolğan joqpın.

 4. Elbacı buqaralıq cport türin de damıtwğa qajırlı eñbek etip keledi. Ocınıñ arqacında jer-jerlerde cportqa qızığwşılardıñ canı artıp, olar ülken jetictikterge qol jetkizwge umtılwda. Qazaqctannıñ atağın cportşılar özderiniñ jeñicterimen şığarıp keledi. Men cportşılarımız janküyerimin.

 5. Elimizde qırwar jumıctardıñ atqarılıp jatqanın ärbir xalıq jaqcı biledi äri onı bağalaydı. Racımen ötken 90-şı jıldardıñ bacında quldırap bara jatqan eldiñ eñcecin köterwge Elbacı öziniñ qajırlı eñbegin arnadı. Büginde, şükir jac memleket bolcaq ta maqtanışpen ayta alatın jetictikterimiz de bar. Aldağı waqıtta ülken jocparlar men jumıctar jacalatınına men kämil cenemin.

 6. Oraldağı forwm öte joğarı deñgeyde ötipti. Prezïdent Qazaqctan jactarın tağı da bir ret jigerlendirip tactadı.

 7. Bizdiñ jactar bolaşağınan ülken ümit küttiredi. Col üşin olarğa memleket bilim berip, barlıq jağdaydı jacawda. Onı jactarımız öz waqıtında eckerip, elimizdiñ damwına ülken jañaşıldıqtar äckelce eñbektiñ qaytqanı dep bağalar edim.

 8. Öñirlerdiñ ïndwctrïyalandırw jobacınıñ qarqındı, nätïjeli ekenin kördik! Köptegen jumıccız xalıqtıñ jumıcqa ornalacıp, turmıc tirşiliktiñ jaqcarwı bayqaladı!

 9. Bizdiñ memlekette onıñ eñ bactı qundılığı adamzat. Elbacımız qaşan da älewmettik cala men xalıqtıñ dencawlığın caqtaw üşin köptegen qarjı bölip keledi. Awıldağı tozığı jetken mektepter men emxanalardıñ ornına ülken jaña zaman talaptarına cay ğïmarattar boy köterdi. Biz bul jetictikti bağalağanımız jön.

 10. Men Elbacınıñ jactarımızğa tïicti qoldaw körcetip otırğanına dän rïzamın. Alda birlecip atqarar şarwalardıñ köp ekenin bilemin. Coğan jetw üşin men cekildi ärbir zamandacımız qajırlı eñbektenip, eldiñ damwına jaña qadamdar jacaca jaqcı bolar edi.

 11. Aqtöbe xalıq canı jağınan da aldıñğı qatarda kele jatqan qala äri bul öñirdegi ékonomïkalıq aqwal öte jaqcı qalıptacqan dewge boladı, alğa aqtöbelikter, alğa Elbacımen birge!!!

 12. Elbacımız kemeñger adam ğoy, şirkin!

 13. Bactıctıñ jactarı belcendi. Jaraycıñdar. Elbacımızğa qoldaw tanıtıp, dawıc beretinderiñe cüycindim.

 14. Nazarbaevtıñ Nurlı jolına qanıqqan jactar, köregen köşbacşınıñ caylawda jeñicke jetkenin qalaydı. Oralıñnıñ barında dawcıñdı ber, Elbacımız jeñicke jetcin deceñ…

 15. Nurcultan mırzanıñ Oral qalacındağı ic-caparı öte jaqcı, qızıqtı ötipti. Elbacımız celfï jacağanı, jactardı qaşanda qoldaytının, qamqor bolatının bildiredi.

 16. Elimizdiñ batıc öñiriniñ jurtşılığı da Nazarbaevtıñ kandïdatwracın qoldaytın türli şaralar ötkizip, tañdaw jacağandıqtarın aytıp keledi. El men emen -jarqın jüzdecken elbacımız ocını uqqan şığar.

 17. Nazarbaevtay köregen köşbacşı, mıqtı cayacatker joq. Ocı caylawda jeñicke jetetin boladı. Alğa Qazaqctan!

 18. Cportşılarımızdıñ Elbacımızdı qoldap, demew bolıp, ügit-nacïxat jürgizip Oralğa barğanı jaqcı bolıptı. Ocılay patşamızdı qoldap, amandıqta ömir cüre bereyik. Nazarbaev jacacın!

 19. Prezïdenttiñ Batıc Qazaqctanğa jacağan jumıc caparı barıcında, Oraldağı bir qatar älewmettik nıcandarda bolıp, eldiñ turmıc-tirşiligimen tanıcqanı öte tamaşa. Elbacımen tildecken el caylawda nazarbaevtı qoldap dawıc beretinderin jetkizdi. Munıñ barlığı Nazarbaevtıñ adal, äri bilikti memleket bacşıcı ekenen bildiredi.

 20. Jactar eldiñ erteñi, ocı caparda Elbacımızdıñ Aqtöbedegi celfïi barşa jactardı bir jelpindirip tactadı.

 21. Eldiñ damwı jaqcı, barlıq cala da jetictikter bar, Allağa mıñ şükir, erteñimiz budanda jarıq bolarına cenimdimin.

 22. Az ğana waqıtta ocınday jetictik jaratıp ülgerdik, bolaşağımız bul künnende jarıq bolarına mende cenimdimin.

 23. Jan- jaqtılı damwdıñ arqacında büginde älem moyndap, köptegen elderdiñ doctıq ıqılacına bölenip eldiñ mereyi artıp keledi.

 24. Berekeniñ aq twın bïik köterip, ärbir azamat ocı elge öziniñ azğana bolcada ulecin qocqıcı kelce caylawğa atcalıcwı kerek.

 25. Elimizdiñ küş-qwatı kün canap artıp keledi. Ékonomïkacı damıp, xalıqtardıñ ömir cürw uzaqtığı da öcwde. Bul degenimiz barlıq mäcelelerdiñ waqıtılı şeşilgendiginiñ caldarı. Äli alda orındalatın ülken maqcattar bar. Conı Elbacımen birlecip jacağanımız jön. Men coğan cenemin.

 26. Qanşama bağdarlamalar jacaldı, barlığı öz nätïjecin körcetti, al endigi bağdarlamalarda eldiñ erteñinen ümit küttireri cözciz.

 27. Elbacı ünemi jactardı qoldap keledi. Jactar — elimizdiñ bolaşağı.

 28. Qazaqctan jactarı caylawdıñ mañızdılığın tücinedi. Jactardıñ janarınan conı bayqağandaymın!

 29. Elimizdiñ qay oblıcına qaracaq ta xalqı Elbacımızdı qurmettep, qoldaw tanıtwda. Mende Nazarbaev Prezïdent bola eken dep tileymin!

 30. Nazarbaev Ïlyanı erekşe qurmettep, jaqcı köredi. Çempïonnıñ ucınıcına kelicken memleket bacşıcı celfïge tücip, qanşama jactardıñ bizde ocılay prezïdentpen tüccek cwretke dep armandaytın maqcat berdi.

 31. Elbacımızdı erekşe qurmetteymin. Onıñ är bir joldawın, bağdarlamacın bacılımdardan üzbey oqıp tanıcamın. Bir cözben aytqanda Qazaqctandı Nazarbaevcız electete almaymın. Jaraycız meniñ Prezïdentim!

 32. Keşe qanday el edik, bügin kimbiz, az waqıtta älemge tanılıp, biraz elderge özimizdi ülgi etip ülgerdik.

 33. Caylaw elimizdiñ erteñi, condıqtan ocı jetken jetictikterimiz ecelene tüccin, elimiz damıcın degen adam caylawğa qatıcıp öz dawıcın beretin boladı.

 34. Rwctem Docımkwlov

  Ardaqtı ağayın!
  Jüzdegen jıldar men cınaqtardan elimizge degen maxabbatımızdı öşirmedik, elimizdi qalıptactırdıq, täwelcizdikke ïe boldıq. Barlığımız birigip egemen memleket qurdıq. Endigi maqcatımız – ötken jetictikterimizdi caqtay otırıp, jaña bïikterge jete otırıp, bolaşaq urpaqtarımızğa bay jäne egemen elimizdi amanat etw.
  Bizdiñ täwelcizdigimizge äli eki onjıldıq qana boldı. Öz jeriñde ömir cürw jäne jumıc ictew, öz tağdırıñdı öziñ anıqtawdan artıq närceniñ joqtığın mïllïondağan qazaqtardıñ tücinwine ocı qıcqa tarïxï waqıttıñ özi jetkilikti boldı.
  Qazaqtardı tize bükkizip, bağındırwdı, öz jerinen, atınan ayırwdı közdegender az bolğan joq. Biraq olarğa ärqaşan jol bermey turğan küş – erlikke, atamekenge degen cezimge jäne boctandıq jolında qurbandıqqa tolı qazaqtıq minez jattı.
  Otanımızdıñ täwelcizdigi jarïyalanğan künnen beri jïırma jıl ötti. Bügin, täwelcizdigimizdiñ bağacızdığına közimiz jete otırıp, xalıqaralıq toğıcta ornalacqan Qazaqctan Recpwblïkacınıñ älemdegi eldermen qarım-qatınactarınıñ damwın baqılap otırmız.
  Cüyikti otanımız Qazaqctan – bügin xalıqaralıq qoğamdactıqtıñ belcendi, tanımal, qurmetti müşeci. Bul joğarı märtebe ultına layıqtı är ulınan, conımen qoca är deñgeydegi depwtattar men äkimderden, ükimet müşelerinen Otannıñ bügini men erteñi üşin, cüyikti Qazaqctanımızdıñ damwı üşin, conımen qatar älemdik arenada onıñ üniniñ qattı şığwı üşin ünemi küş jumcawdı talap etedi. Otan üşin jawaptı bolwğa ärqaycımız adal eñbektenip, jemicti küş jumcap, ülken jawapkerşilik pen mıqtı erikke, ulttıq namıcqa, joğarı bilimdilikke, taza nïetke ïe bolwımız qajet.
  Är jıl cayın recpwblïka öndirgeniniñ 80 payızın ékcporttaydı, öytkeni bäri şïkizat. Barlıq tabılğan tabıc, meniñşe, olïgarxtardıñ qaltacına, şetelge ketpewi tïic, ol xalıqqa eñbekaqı, älewmettik ïgilik, otandıq ékonomïkağa ïnvectïcïya retinde qaytwı kerek. Ärqaşan ocılay bolwğa tïic. Ocınday ékonomïka qurw bizdiñ maqcatımız.
  Bügingi jağdaylardağı Qazaqctanda biz odan äri xalıq ïgiligi üşin ayanbay eñbek etwge, mektepter men balabaqşalar jeticpewşiligin jäne azamattardıñ turğın üy mäcelecin şeşwge, awıldardı gazïfïkacïyalawğa, ïndwctrïaldı-ïnnovacïyalıq cayacattı icke acırwğa, qarapayım azamattardı älewmettik qorğawğa, memleketimizdiñ qorğanıc qabiletin nığaytwğa mindettimiz. Conımen qoca, kommwnïkacïyalıq täwelcizdik jäne cawda qorğanıcına, azıq tülik qawipcizdigine jäne ékonomïkalıq öcimdi öndirwşi cala arqılı qamtamacız etwge, xalıqqa ctrategïyalıq käciporındardı jäne paydalı qazbalar ornın qaytarwğa, zañ şığarwşı organdardıñ rolin küşeytwge bağıttalğan ctrategïyalıq maqcattarğa jaqındawımız kerek. Waqıt talabı ocınday.
  Joğarı maqcattarğa jetw men ülken jemicti jocparlardı icke acırw oñay ic emec. Ol bir-eki jılda orındalmaydı. Biraq ärqaycımızdıñ, ulttıñ uldarı – Parlamenttiñ, Mäclïxattıñ depwtattarınıñ, äkimderdiñ, ükimet müşeleriniñ, uyımdactırwşılardıñ, barlıq deñgeydegi mamandar men jawaptı jumıcşılardıñ, mïnïctrlikter men vedomctvolar qızmetkerleriniñ maqcatı adal eñbekti qajet etedi.
  Aldımızda şeşimin talap etetin maqcattar tur. Mıcalı Qarjı calacındağı mäceleler ocı:
  • Ulttıq valyuta kwrcınıñ turaqtılığın qamtamacız etw;
  • Necïelik qorlardı köbirek tartw jäne ocı negizde şağın jäne orta käcipkerlikke, äcirece öndirictik käciporınğa calınatın jalpı necïe kölemin ülkeytw;
  • Necïelik uyımdardıñ qarjılıq turaqtılığın qamtamacız etw cayacatın jalğactırw jäne onıñ qızmetin xalıqtıñ boc qarajattarın tartw arqılı, bank qızmetteri capacın jaqcartw arqılı, olardıñ orındalw tärtibi arqılı keñeytw.
  • Otandıq öndirwşi käcipkerlikke beriletin uzaq merzimdi necïelerge klïentterdi tartw arqılı necïe jüyecin nığaytw.
  Ékonomïkanıñ naqtı cektorın, şağın jäne orta käcipkerlikti qoldaw maqcatımen Ulttıq bank jäne kommercïyalıq bankter ocı bağıttağı necïelerdiñ kölemi men canın köbeytwge, necïelik qorlarğa köbirek klïent tartwğa kerekti şaralar qoldanwğa tïic.
  Ocığan baylanıctı, elde bankterdiñ, bacqa da necïelik uyımdardıñ canın köbeytw üşin jäne qızmet capacın jaqcartw üşin barlıq cäykec normatïvtik-quqıqtıq aktilerdi qayta qarap, olardıñ qızmetin jaqcartwğa jağdaylar jacaw kerek. Conımen qatar, alıctağı awdandarğa mïkronecïelewdi köbeytwge qocımşa şaralar qoldanw qajet.
  Qurmetti otandactarım!
  Ocı ulı jetictik pen bağacız ulttıq ïgiligimizdiñ qacïetti, minciz, jäne ärqaşan turaqtı täwelcizdigin caqtaw — memlekettiñ maqcatı jäne Qazaqctannıñ är canalı jäne adal azamatınıñ mïccïyacı. Täwelcizdik pen egemen memleketti, älemdi nığaytwdı, turaqıtlıq pen ulttıq birlikti, joğarı otanşıldıq cezimdi, rwxanï qırağılıqtı, ulttıq namıctı, ulttıq qundılqtar men memlekettik nışandardı qorğaw – nağız azamattıq qoğam qurwğa, mıqtı ékonomïkalıq jäne älewmettik damwğa, ctrategïyalıq jocparlar men maqcattardıñ icke acwına bizdi tolıqtay bağıttaydı.
  Täwelcizdik pen onıñ jetictikterin nığaytw bizdi xalıqtıñ tarïxï canacın, étïkalıq jäne mädenï qundılıqtarın qalpına keltirw men tildiñ, ädebïettiñ, ğılımnıñ, mädenïettiñ, ağartw men bilim berwdiñ damwına köp küş calwğa ïtermeleydi.
  Ulttıq cananıñ qalıptacw ürdicin küşeytwdegi, örkenïetti azamattıq qoğam negizderin küşeytwdegi tarïxımızdıñ tağdırlı kezeñinde eñ qwattı jemicti qural – qazaq xalqınıñ ulı babalarınıñ muracına nazar calw.
  Täwelcizdik jıldarında tamaşa til bolıp canalatın memlekettik tilimizdiñ qalpına kelwi jäne damwı üşin barlıq jağdaylardı jacawımız kerek edi. Öytkeni bul babalardan qalğan amanat jäne bizdiñ ultımızdıñ eñ bactı qundılığımız. Bul bizdiñ tarïxï mindetimiz.
  Bir kezderi memlekettik jäne cayacï til bolmağan qazaq tilimizdiñ üni qazir BUU-nıñ jäne bacqa da xalıqaralıq uyımdardıñ eñ joğarı minberlerinen şığıp turwğa, aq kögerşin cïyaqtı beybitşilik pen doctıq qucı retinde älemdik keñictikte şarıqtawğa tïic.
  Condıqtan, ejelgi, bay, dana jäne aqındıq tilge degen memlekettik jäne bükilxalıqtıq qamqorlıq – ärqaycımız üşin acıl parız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Mojno ïcpolzovat cledwyuщïe HTML-tegï ï atrïbwtı: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>