ەڭ باي جاس سپورتشى

جۇرتتىڭ تيىن-تەبەنىن ەسەپتەپ جۇرەتىن Forbes جۋرنالى جۋىردا 26 جاسقا تولماعان، بىراق، الەمنىڭ ەڭ باي جاس سپورتشىلارىنىڭ ءتىزىمىن جاريالاپتى. جۋرنالدىڭ ءتىزىمى بويىنشا جاس ءارى باي سپورتشىلاردىڭ كوشىن ءمادريدتىڭ «رەال» كلۋبى مەن ۋەلس قۇراماسىنىڭ جارتىلاي قورعاۋشىسى گارەت بەيل باستاپ تۇر. 25 جاستاعى ۆاليالىق فۋتبولشىنىڭ جالپى تابىسىن جۋرنال 36،4 ميلليون دوللار دەپ جازادى. ونىڭ 25،4 ميلليون دوللارىن گارەت «كورولدىك كلۋبتان» جالاقى رەتىندە الىپ تۇرسا، 11 ميلليون دوللارىن جەكە دەمەۋشىلەرىنەن نەمەسە جارنامالىق روليكتەردەن تابادى ەكەن. بەيل بۇگىندە سپورتتىق كيىمدەردى وندىرەتىن Adidas، مينەرالدى سۋسىندار وندىرەتىن Lucozade كومپانيالارىمەن ۇزاق مەرزىمگە كەلىسىمگە كەلگەن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>